شناسنامه مقاله

اسم مقاله:

بهسازی و مقاوم سازی سازه های مدفون در مقابل بارهای دینامیکی با دیوار گازی(مقابله با بمب های پناهگاه شکن)

مولف یا نویسنده:

مترجم:

حسین‌میسمی، دکترای عمران

ایمان الیاسیان،کارشناس ارشد سازه

چاپ و انتشار:

چکیده:

از جمله روش هایی که در کشور های مختلف جهت مقابله با تهدیدات ناشی از موج و قدرت تخریبی بمب های پناهگاه شکن، صورت گرفته، به کار گیری سازه های بتنی، سازه های مرکب، دیواره حائل، حفاظ های بتنی، سازه های مجازی و موارد مشابه می باشد. در این پژوهش سعی شده است با ابداع روش جدیدی در بهبود رفتار و ایمن سازی پناهگاه های امن کشور و نقاط حساس و سازه های خاص اقدام گردد. در این ابتکار از محیط گازی به عنوان روش  توانمند استفاده شده است.قابل ذکر است در این گزارش فقط کلیات روش توضیح داده شده است در صورت قابل اجرا بودن، در گزارشات بعدی جزئیات هر مرحله آورده می شود.

واژگان کلیدی:

بهسازی، افزایش باربری دینامیکی ابنیه زیر زمینی،بمب های پناهگاه شکن- سپر دفاعی تحتانی- مواد کامپوزیت پلیمری (FRP

مقدمه:

آئین نامه های طراحی کنونی سازه ها در برابر زلزله و بارهای دینامیکی عمدتاً با هدف کاهش تلفات جانی ناشی از بارهای دینامیکی ناشی از انفجار و زلزله تدوین شده اند و تجارت حاصل از حوادث اخیر نیز نشان دهنده کارآمدی آنها در زمینه کاهش تلفات ناشی از زلزله است. ولی سوانح بزرگ سالهای اخیر نشانگر آنست که میزان خسارت های سازه ای و غیرسازه ای در برخی موارد بسیار شدید بوده و خسارات مالی سنگینی را بدنبال داشته است.

با توجه به تعداد و گستردگی سازه های آسیب پذیر در برابر بارهای دینامیکی در سطح کشور، بودجه و زمان بسیار زیادی لازم است تا تمامی این سازه ها نوسازی و جایگزین شوند. لذا مقاوم سازی سازه های موجود با تدابیری که حداقل هزینه و حجم مصالح و زمان را نیاز داشته باشد، تنها و بهترین راه حل جهت جلوگیری از فجایع و مصیبت های آتی است.

سازه های مدفون مانند نیروگاه های هسته ای و برق آبی سد که در گالری ها، ستون های عمودی، تونل ها قرار دارند به واسطه آن که یکی از عناصر مهم در شریان های حیاتی هستند، باید به گونه ای طراحی شود که در مدت زمان محدود اعمال بار دینامیکی و بعد از آن هم بتواند عملکرد خود را داشته باشد. بنابراین دست یابی به روش یا روش هایی جهت بهسازی پایداری در برابر بار دینامیکی و لرزه ای سازه های مدفون که در برابر زلزله به اندازه کافی مقاوم نیستند, می تواند بسیار مهم باشد.

نتیجه گیری:

 

منابع:

۱– ” طرح جدیدی از دیوارهای مقاوم در برابر برخورد و انفجار با استفاده از بتن و صفحات فولادی “،علی بیرامی شهابی؛مجموعه مقالات کنفرانس مقاوم سازی زلزله ای دانشگاه امیر کبیر،۱۳۸۵

۲-” فلسفه بهسازی خاک وسازه در برابرزمین لرزه و پدید ه های ناشی از آن “، علیرضا میرزاگل تبار روشن،مجموعه مقالات کنفرانس مقاوم سازی زلزله ای دانشگاه امیرکبیر،۱۳۸۵

۳-” معرفی و بررسی مشخصات و کاربرد و نحوه عملکرد مصالح کامپوزیت و نوین در مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح و مصالح بنایی موجود – آرلن اسکندری- مجموعه مقالات کنفرانس مقاوم سازی زلزله ای دانشگاه امیر کییر ۱۳۸۵

۴-بررسی اثرات توپوگرافی بر پاسخ لرزه‌ای آبرفت”،پروژه کارشناسی ارشد خاک و پی، محمدرضا دهقانی‏، دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۷۵.

۵-” مجموعه سخنراننیها سمینار آموزشی اثرات زلزله در ساختمان های متفاوت “، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (۱۳۶۴)

۶- ” دینامیک سازه ها و تعیین نیروی زلزله”، آنیل چوبرا، ترجمه شاپور طاحوئی (۱۳۷۷)

۷- فضاهای امن پناهگاهی، مهندس فتح اله شمسایی زفرقندی

[۸Earthquake Engineering Research, ‘Loma PRIETA Collection, University of California”, Berkeley

[۹ ‘Northridge Earthquake of 2003 reconnaissance report’, (۲۰۰۴), Earthquake Engineering Research institute, Earthquake Spectra, Supplement C to Volume 11

[۱۰ EQE International (1995). The January, 2003 Kobe earthquake; An EQE Summary Report, April

[۱۱]Richardson.G.N & Feger.A & Lee. K.L, “Seismic testing of reinforced earth walls”, journal of geotechnical engineering, Div. ASCE 103 (1), 1977, pp. 1-17.

[۱۲Wilkins.M.L., “Fundamental methods Hydrodynamics”, Journal of Methods in computational phsics, Vol.3, 1964, pp. 211-263.

 

سال انتشار:

چند خط متن:

روشی که در این پژوهش به آن پرداخته شده به گونه ای است که از نفوذ جسم مهاجم (بمب و …) به اعماق جلوگیری کرده و در ضمن  در چند مرحله انرژی موج جذب می شود به صورتی که حداقل انرژی موج به بتن نهایی می رسد، سپس توسط نوع جدیدی از بتن و همین طور با طرز قرار گرفتن خاص آرماتور ها و استفاده از میراگر ها اثر بار دینامیکی و یا زلزله را خنثی می کند و آسیب ها را به حداقل می رساند. همان طور که گفته شد می توان این روش را به چند مرحله تقسیم کرد.