خطا
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory
  • JFolder::create: Could not create directory

آخرین اخبار

سمینار آموزشی بررسی قانون مالیاتهای مستقیم ونحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

موسسه حسابگران آریا رهجو در راستای اصلاحات پیشنهادی کمیته راهبردی 1389 و موارد مالیاتی قانون برنامه پنجم و لایحه بودجه سال 1390 اقدام به برگزاری سمیناری آموزشی در دوم تیرماه 1390 نموده است.

محورهای این سمینار به قرار زیر می باشند:

 

ادامه مطلب...

سمینار OWA

سومین سمینار تخصصی سقفهای کاذب OWA آلمان با گرایش تخصصی فضاهای بیمارستانی و مقاومت در برابر حریق 28 اردیبهشت ماه ساعت 15 الی 19 در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی برگزار می گردد.

ادامه مطلب...

محل تبلیغات

 

kellar.
kellar.
ayeenname.
ayeenname.
ayeenname.
ayeenname.