نهمين همايش بتن ايران و سومين كنفرانس ملي بتن ايران

نهمين همايش بتن ايران و سومين كنفرانس ملي بتن ايران به ترتيب در تاريخ 16 و 17 مهرماه سال جاري  توسط انجمن بتن ايران در محل مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي واقع در بزرگراه چمران، اوين، ميدان دانشگاه، ابتداي دركه برگزار مي شود.

علاقه مندان مايل به شركت در كنفرانس بتن مي توانند مقالات تكميل شده خود را تا تاريخ 15 مرداد ماه ارسال دارند. گفتني است اعلام نتايج و داوري نهايي مقالات ارسالي به سومين كنفرانس ملي بتن 26شهريور ماه مي باشد.1-1

موضوع مقالات:

-         تحليل و طراحي سازه هاي بتني- كدA

-         تعمير و تقويت و بهسازي سازه هاي بتني – كدB

-         تكنولوژي بتن – كدA

-         دوام و پايائي بتن و سازه هاي بتني – كدA

-         اجراي سازه هاي بتني (انبوه سازي، صنعتي سازي،‌ پيش ساختگي، ساخت بتن، حمل و ريختن، تراكم، عمل آوري و بتن آماده) – كدE

-         افزودني هاي بتن و مواد كمكي مرتبط با بتن و سازه هاي بتني – كدF

-         بتن و محيط زيست (توسعه پايدار) – كدG

-         مديريت اجراي سازه هاي بتني و مديريت دانش (مستندسازي) در زمينه بتن و سازه هاي بتني –كدH

گفتني است از هر نفر حداكثر 4 مقاله به عنوان نفر اول و در مجموع 6مقاله پذيرفته خواهد شد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر علاقه مندان مي توانند به سايت اينترنتي انجمن بتن ايران به آدرس www.ici.ir مراجعه نمايند.