فراخوان ارسال مقالات پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران

موضوع مقالات:

 • تحلیل و طراحی سازه های بتنی- کدA
 • تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی- کدB
 • تکنولوژی بتن- کدC
 • دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی- کدD
 • افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی- کدE
 • اجرای سازه های بتنی- کدF
 • بتن و محیط زیست- کدG
 • مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی- کدH 
 • ارسال چیکده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ 1392/2/31
 • اعلام داوری چکیده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ 1392/3/15
 • ارسال مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ 1392/4/13
 • اعلام داوری اولیه ماقله کامل- حداکثر تا تاریخ 1392/5/14
 • رفع اشکالات مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ 1392/6/4
 • اعلام داوری نهایی- حداکثر تا تاریخ 1392/6/18

شرایط و هزینه ثبت نام:

 • شرکت در کنفرانس ملی بتن برای اعضاء حقوقی، حقیقی و دانشجویی(بدون حق عضویت سالیانه) رایگان می باشد اما ثبت نام الزامی است.
 • هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای غیر عضو(بدون مقاله یا با مقاله) 1/000/000
 • هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای دانشجویان غیر عضو(بدون مقاله یا با مقاله) 500/000
 • هزینه ثبت نام قبل از تاریخ 1392/6/31 به ترتیب 800/000 و 400/000 ریال می باشد
 • از هر نفر حداکثر 5 مقاله به عنوان نفر اول و در مجموع 8 مقاله پذیرفته خواهد شد.

علاقه مندان می تواند چکیده مقاله های خود را طبق زمانبندی  فوق با فرمت word2007 و یا PDF و با توجه به راهنمای صفحه آرایی با ذکر کد موضوع مقاله ها پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی انجمن بتن ایران www.ici.ir و به پست الکترونیکی آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید ارسال نمایند.

 • زمان برگزاری پنجمین کنفرانس ملی بتن: 15مهر ماه 1392
 • مکان متعاقبا اعلام می گردد.