مقاوم سازی و بهسازی منتشر شد

شماره بیست و سه و بیست چهار(شماره 4-3 دوره جدید) نشریه فنی، مهندسی مقاوم سازی و بهسازی ویژه زمستان91- بهار92 منتشرشد.

در این شماره می خوانیم:

مقالات: "امکان سنجی استفاده از گزینه شفت در پشتیبانی ماشین های حفاری تمام مقطع(مطالعه موردی تونل انتقال آب کانی سیب"مقاله ای از محمد محمدی، محمد شعوری و عمار گلین مقدم، "بررسی خواص الکتریکی و مکانیکی بتن حاوی الیاف شیشه و نیز میکروسیلیس در بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن" از محمد مهدی، ماه منیر عبدلی، المیرا شعبان علی زاده و امین کبیرنیا، "مطالعه تثبیت خاک راه روستایی سرودلو- امیرکندی واقع در شمال استان اردبیل با استفاده از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا(CBR)" از فیروز شاهی و همکاران، "بررسی آزمایش های ارزیابی بتن خود تراکم و پیشنهاداتی جهت اصلاح و بهبود آنها" از محمد قاسم سحاب، محمد شکیب و مجید بصیرنیا، "مقاوم سازی گنبدهای تاریخی در ایران؛ مطالعه موردی مقاوم سازی گنبد سلطانیه به وسیله حلقه بتنی" نوشته فهیمه شهیری مهرآباد و احد نژاد ابراهیمی، "بررسی و آنالیز اثر تراوش در سدهای خاکی با طراحی دیوار آب بند" از سیاوش حقیقی، هادی جعفر قلی زاده و سینا تقی زاده، "ارزیابی اثرات زلزله بر آسیب پذیری پل های موجود" از مهسا جاویدنیا ،"بررسی عملکرد وتلندها جهت تصفیه فاضلاب مناطق روستایی(قسمت اول)"  نوشته حسین کریمی بلان، غلامرضا اسماعیلیان، کاوه استاد علی عسکری، "کاهش نیروهای زلزله با به کار گیری بتن سبک در ساختمان ها" از آروین وزیری، حامد قاضی و علیرضا حبیبی"، "نقش ایوان در طراحی اقلیمی مساجد اصفهان" نوشته پروانه شیرانی، عبداله جبل عامی و مریم قاسمی .

پژوهش و آموزش: "ورمیکس" از حسن ابوالقاسمی ، "مقایسه بهره گیری از دیوارهای XPS بر طراحی سازه و وزن آن در یک ساختمان7 طبقه با سازه فلزی" .

براي مشاهده اين شماره·اينجا كليك كنيد.