اولین كنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار

اولین كنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار اول آذر ماه 1392 با همكاری دانشگاه فردوسی مشهد در مکان همین دانشگاه برگزار می شود.

تاریخ‌های مهم:

 • مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/7/15
 • اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/7/30
 • مهلت ثبت نام: 1392/8/15

محورهای كنفرانس:

 • شهرسازی و توسعه پایدار
 • - الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
 • - سكونتگاه­های بومی و توسعه شهری پایدار
 • - ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن
 • - سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • - حكمروایی شایسته و مشاركت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • - شهرهای جدید و توسعه شهری پایدار
 • - تجارب توسعه شهری پایدار در ایران و جهان
 • - توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار

 • معماری و توسعه پایدار
 • - مصالح و فرآورده­های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار
 • - برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
 • - روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویكرد معماری پایدار
 • - مصادیق معماری پایدار در معماری بومی و سنتی ایران
 • - معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • - نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار
 • - ارتقای كیفی ساخت و سازهای شهری با رویكرد توسعه پایدار
 • - معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی

 • عمران شهری و توسعه پایدار
 • - دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بكارگیری مواد و مصالح نوین
 • - توسعه شهری و فناوری های نوین در صنعتی­سازی ساختمان
 • - مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویكرد توسعه پایدار
 • - بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویكرد توسعه پایدار
 • - توسعه شهری و بكارگیری مواد و مصالح بومی پایدار در سازه ها

اطلاعات تماس با دبیرخانه: