دومين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي

دومين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي به همت دانشگاه هنر اسلامی تبریز در تاریخ 7 الی 8 آبان 1392 در شهر تبریز برگزار خواهد شد.

تاریخ‌های مهم:

 • مهلت ارسال چکیده: 1392/3/16
 • اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1392/3/23
 • مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/5/24
 • دریافت نسخه نهایی مقالات: 1392/6/21
 • اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/6/21

اهداف همايش:

 • - شناخت ارزش‌ها و مفاهيم معماري و شهرسازي  اسلامي
 • - نظريه آفريني در معماري و شهرسازي اسلامي
 • - راهبردها و راهكارهاي تحقق نظريه هاي معماري و شهرسازي اسلامي

محورهاي همايش:

 • - جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر
 • - معماري و شهرسازي اسلامي و روح زمان
 • - امكان تحقق پذيري معماري و شهرسازي اسلامي در دنياي معاصر
 • - واقع گرايي و آرمان گرايي در معماري و شهرسازي اسلامي
 • - نقد و تحليل نظريه‌پردازان،پژوهشگران و معماران معاصر ملي و بين‌المللي در زمينه معماري و شهرسازي اسلامي
 • - نقد نظريه هاي معماري و شهرسازي اسلامي
 • - روش‌هاي نظريه آفريني در معماري و شهرسازي اسلامي

اطلاعات بیشتر: