فراخوان ارسال مقالات هفتمين كنفرانس ملي بتن ايران( تهران 15 مهرماه 1394)

موضوع مقاله ها:

-     تحليل و طراحي سازه هاي بتني (کدA)

- تعمير و تقويت و بهسازي سازه هاي بتني (کد B)

-  تکنولوژي بتن (کد C)

- دوام و پايائي بتن و سازه هاي بتني (کد D)

- افزودني هاي بتن و مواد كمكي مرتبط با بتن و سازه هاي بتني (كدE)

- اجراي سازه هاي بتني (انبوه سازي, صنعتي سازي, پيش ساختگي ،ساخت بتن, حمل و ريختن،تراکم ,عمل آوري و بتن آماده) (کدF)

- بتن و محيط زيست (توسعه پايدار) (کدG)

- مديريت اجراي سازه هاي بتني و مديريت دانش (مستند سازي ) و آموزش مهندسي در زمينه بتن و سازه هاي بتني( کدH)

زمان بندي:

 

ارسال چکيده مقاله ها- حداکثر تا تاريخ  31/2/1394

اعلام داوري چکيده مقاله ها- حداکثر تا تاريخ  13/3/1394

ارسال مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ  31/4/1394

اعلام داوري اوليه مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ  14/5/1394

رفع اشکالات مقاله کامل- حداکثر تا تاريخ  4/6/1394

اعلام داوري نهائي- حداکثر تا تاريخ  18/6/1394

شرايط و هزينه ثبت نام:

شرکت در کنفرانس ملي بتن براي اعضاء حقوقي ، حقيقي ودانشجويي ( بدون بدهي حق عضويت ساليانه) رايگان مي باشد اما ثبت نام الزامي است.

- هزينه ثبت نام شركت دركنفرانس براي غير عضو (با مقاله)                        000/000/1 ريال

- هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي دانشجويان غير عضو (بامقاله يا بدون مقاله ) /000/500 ريال

- هرينه ثبت نام براي شركت در كنفرانس براي غير عضو ( بدون مقاله )           000/500/1 ريال

- هزينه ثبت نام قبل از تاريخ 31/6/1394 به ترتيب /000/800 ،/000/400 و 000/200/1 ريال مي باشد

- در چكيده مقالات حتما" تلفن همراه، ايميل و نام و نام خانوادگي نويسندگان به همراه كد طبقه بندي مقالات فوق الذكر درج گردد در صورت رعايت نكردن موارد فوق، چكيده مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت

- پس از ارسال چكيده و يا مقالات پذيرفته شده حتما" از وصول آن توسط دبيرخانه اطمينان حاصل فرماييد.

تبصره: مبالغ فوق فقط براي حضور در روز كنفرانس مي باشد.

از هر نفر حداکثر 6 مقاله بعنوان نفر اول و در مجموع 10 مقاله پذيرفته خواهد شد

پذيرفته شدگان مي توانند اصل مقاله هاي خود را طبق زمان بندي فوق با فرمت Word2007 و PDF و با توجه به راهنماي صفحه آرائي با ذکر کد موضوع مقاله ها پس از مراجعه به پايگاه اينترنتي انجمن بتن ايران www.ici.ir به پست الکترونيکي آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید ارسال نمايند. ( ارسال مقالات به ساير ايميل هاي انجمن جدا" خودداري گردد. )

زمان برگزاري هفتمين كنفرانس ملي بتن: 15 مهرماه سال 1394

محل برگزاري هفتمين كنفرانس ملي بتن: تهران- بزرگراه شيخ فضل الله نوري، بين شهرك قدس و پاس فرهنگيان، مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي

علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه همايش انجمن بتن ايران به شماره هاي 8 -88230585 تماس گرفته و يا به سايت www.ici.ir مراجعه نمايند.