( اطلاعیه )

به استحضار می رسـاند "فصلنـــامه صنعت مقـــاوم ســـازی و بهســـازی" جهت معرفی و تـــوسعه بــازار فعالان صنعت ســاخت و ســاز کشور در نــظر دارد "ویـــژه نـــامه مهنـدســان" دوره هشتم خود را با شرایط ویژه 40% تخفیف به شرکتهای عمرانی از جمله تولیدکنندگان سازه و فولاد، پیمانکاران ساختمانی و راهسازی، انبوه سازان، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و ... ارایه نماید.

 جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7- 88193046 تماس حاصل فرمایید.