کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی

معرفی همایش

نتایج حاصل از علوم مهندسی در پیشرفت تکنولوژی های نو و استفاده از آنها در جوامع بشری مستلزم مدیریت برفرآیند تولید، انتقال و توسعه این علوم میباشد. نوآوری در علوم مهندسی عامل پيشرفت کشورهای توسعه يافته در همه جهات می باشد. امروزه علوم مهندسی نقش بسزایی در بهبود فرآیند زندگی مردم ايفا می کند، لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعتي براي برنامه ريزي جهت تقويت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه های مختلف علوم مهندسی و بکارگیری یافته های جدید جهت بومی سازی و بکارگیری تکنولوژه های نوین مهندسی در جهان یک نیاز اساسی می باشد. امروزه ضرورت توجه به وجود عناصر کاربردی در علوم مهندسی می تواند حتی پایه های تولید ناخالص ملی برای عرصه صادرات پایدار به کشورهای منطقه و جهان تلقی گردد لذا تقویت هرچه بیشتر تکنولوژی در علوم مهندسی و توسعه آن موجبات خودباوری مردم یک کشور را افزایش داده و آنرا به یک کشور مهم در جهان تبدیل می کند، پس حرکت به سوی توسعه وآبادانی زمانی تحقق می یابد که زیرساخت های علمی وعملی در این علوم موجود باشد.دانشگاه ها، نهادهای مرتبط با علوم مهندسی، دستگاه های اجرایی و سازمان های صنعتی ضامن ومجری ایجاد این زیرساخت ها هستند.

بنابراین برگزاری کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی در دانشگاه Yıldız Teknik استانبول ترکیه و با بهره گیری از تجارب اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ترکیه و جهان و نهادهای علمی پژوهشی فرصتی مناسب جهت تبادل  اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگزاران و مديران دستگاه های ذي ربط،  مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان مباحث علوم  مهندسی می باشد. برگزاري اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها ومراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك علوم مهندسی وسايرموضوعات مرتبط با محورهاي کنفرانس را فراهم می سازد. بر اين اساس، دبیرخانه کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

مزیت های شرکت در کنفرانس

-        حضور و تعامل سازنده اساتید دانشگاه های معتبر جهان از جمله دانشگاه های ترکیه، ایتالیا و ....

-        امکان بهره مندی از بورسیه های تحصیلی دانشگاه های معتبر کشور ترکیه

-        آشنایی و بازدید از دانشگاه Yıldız Teknik استانبول ترکیه به عنوان یکی از معتبر ترین دانشگاه های ترکیه

-        داوری مقالات ارسال شده و چاپ مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس و همچنین درج کامل مقالات در لوح فشرده کنفرانس

-        چاپ مقالات برگزیده کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد در ژورنال ها و مجلات معتبر علمی، پژوهشی، تخصصی وISI

-        نمایه سازی و انتشار مقالات در کتاب، لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس ونهادهای بین المللی معتبر

-        اهداء بسته کنفرانس شامل کتاب مجموعه چکیده  مقالات ، لوح فشرده مجموعه مقالات کامل، هدایای کنفرانس

-        اهداء تندیس و لوح تقدیر کنفرانس

-        اهداء گواهینامه های بین المللی کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی

-        ارائه خدمات متنوع برای حامیان مالی و معنوی کنفرانس (در منوی حمایت و مشارکت در کنفرانس درج گردیده است)

-        ارائه گواهی بین المللی پذیرش ، چاپ و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان

-        ارائه گواهی بین المللی حضور و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان و شرکت کنندگان بدون مقاله

-        ارائه گواهی بین المللی آموزشی حضور در کنفرانس برای کلیه شرکت کنندگان (دارای امتیاز برای مهندسین)

-        آشنایی با اساتید برجسته کشور و جهان و صدها نماینده ، کارفرما و سازمان در زمانی کوتاه

-        امکان تعامل و همکاری رو در رو بین اساتید، صاحب نظران، مديران و دست اندرکاران علوم مهندسی جهان

-        ارائه لوح تقدیر و جوایز نفیس به آثار برتر

-        اهداء بسته آموزشی کنفرانس

اهداف برگزاری کنفرانس

  1. 1. اهداف کلی کنفرانس:

-        این کنفرانس در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي علوم مهندسی و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش این علوم گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.

-        ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی در مسائل مرتبط با علوم مهندسی

-        بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

-        آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه مهندسی در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

-        ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه علوم مهندسی

-        زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در علوم مهندسی

-        توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

-        ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران بنگاه های اقتصادی و دانشگاهیان

-        برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه علوم مهندسی

-        برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس

  1. 2. اهداف جزیی کنفرانس:

-        بررسی چالش های رشته های تخصصی علوم مهندسی

-        ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در علوم مهندسی

-        بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنفرانس

-        بررسی موانع و راهكارهاي توسعه پايدار

-        بررسی مدل های موجود و جاری در علوم مهندسی

-        بررسی مسئله ی انرژی و ارائه ی راه حل های مناسب

-        بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه شهر

-        شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش

-        بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر علوم مهندسی

-        آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با علوم مهندسی

-        معرفی فناوريهاي نوين موثر در علوم مهندسی

-        ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور

-        بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها

-        آشنايي با مفاهيم جديد در امور علوم مهندسی

محور های علمی کنفرانس

-        مهندسی معدن

-        مهندسی برق

-        مهندسی کامپیوتر

-        مهندسی عمران

-        مهندسی معماری

-        مهندسی شهرسازی

-        مهندسی مکانیک

-        مهندسی کشاورزی

-        مهندسی متالوژی

-        مهندسی صنایع

-        مهندسی هوا فضا

-        مهندسی شیمی

-        مهندسی پزشکی

-        مهندسی نفت

-        مهندسی فناوری اطلاعات

-        مهندسی محیط زیست

-        مهندسی منابع طبیعی

-        مهندسی نساجی

-        مهندسی مواد

-        مهندسی مدیریت اجرایی

-        مهندسی مدیریت پروژه

برنامه های کنفرانس

این کنفرانس در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه Yıldız Teknik استانبول ترکیه برگزار خواهد گردید. با توجه به پیشرفت های کشور ترکیه در زمینه علوم مهندسی و مشترکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی بین دو کشور، ترکیه بستر مناسبی جهت تبادل پیشرفت های حاصل از علوم مهندسی می باشد. از این رو برنامه های متعددی جهت نیل به این هدف مهم در برنامه های کنفرانس در نظر گرفته شده است.مجریان برگزاری با همکاری شورایعالی کنفرانس مستقر در دانشگاه تمام تلاش خود را خواهند کرد تا شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند.

در زیر تعدادی از برنامه های مدون کنفرانس اعلام می گردد:

  • سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پانل های تخصصی
  • تبیین نقشه جامع راه در زمینه علوم مهندسی
  • سخنرانی های کليدی و نشست های علمی
  • ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)
  • بومی سازی تجربیات کشورهای اسلامی پیشروی جهان در مباحث علوم مهندسی

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 10 اسفند ماه 96

اعلام نتایج داوری مقالات: 15 اسفند ماه 96

آخرین مهلت ثبت نام نهایی: 20 اسفند ماه 96

تاریخ برگزاری کنفرانس: 28 اسفند ماه 96

آدرس محل برگزاری: ترکیه - استانبول - داوود پاشا- دانشگاه Yıldız Teknik - سالن همایش های بین المللی Yıldız Teknik

اطلاعات تماس با دبیرخانه کنفرانس

آدرس دبیر خانه ایران: تبریز، چهار راه آبرسان پایین تر از کوی سبلان پلاک 26 واحد 8

پست الکترونیکی: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

تلفن: 33347730- 041 (ساعات تماس: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 10 صبح الی 16 بعد از ظهر )

وبسایت: http://eng2018.ir