پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

معرفی همایش

این همایش و کنگره در راستای تبادل اطلاعات و ارائه نتایج آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشی و حل مسائل و مشکلات مربوط به آنها با تاکید بر مدیریت شبکه ها در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب آبیاری برگزار خواهد شد. بدیهی است تحقق این اتفاق مهم، حضور همه‌جانبه و حداکثری متخصصین آب و سایر علوم مرتبط با این رشته را می‌طلبد. امروز، حضور فعالانه و جدی متخصصین و محققین علوم آب و ارائه دستاوردهای علمی معتبر آنان در این رویداد، رسالت مهم تمامی اساتید، دانشجویان، مسئولین و دست‌اندرکاران رشته آبیاری و زهکشی و علوم مهندسی آب کشور است که بی‌شک قادر است بسیاری از تهدیدهای بحران آب را به فرصت تبدیل ‌نماید.

محورهای همایش

  • · ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در شبکه‌های آبیاری

-        نقش روشهای آبیاری در ارتقاء بهره وری مصرف آب

-        روشهای کم آبیاری و نقش آنها در بهره وری مصرف آب

-        بازنگری در برآورد نیاز آبی

-        اندازه گیری، توزیع و تحویل حجمی آب

-        مدیریت مصرف بهینه آب در شبکه ها

-        نقش شبکه های فرعی در ارتقاء بهره وری مصرف آب

-        نقش تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی در ارتقاء بهره وری مصرف آب

-        روشهای ارتقاء راندمان های آبیاری

  • · اثرات زیست محیطی توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-        ارزیابی زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی در توسعه پایدار

-        روش های زهکشی سازگار با محیط زیست

-        مدیریت کنترل و دفع زه آبها

-        نقش و اولویت آبیاری و زهکشی در توسعه پایدار

-        مدیریت شبکه ها در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب آبیاری

-        مدلسازی فرآیندهای آلودگی در آب و خاک

-        نقش سیستم های نوین آبیاری در کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی

  • · مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-        نگرشهای نوین در روشها ، معیارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحی

-        جایگاه و اهمیت مزارع آزمایشی در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

-        بررسی و ارزیابی انواع پوششها در زهکشی زیرزمینی

-        مطالعات رسوب، ژئوتکنیک و سازه های آبی در شبکه های آبیاری و زهکشی

-        نقش مطالعات اجتماعی ، مشارکت مردم و مدیریت جامع بهره برداری در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

-        بررسی تاثیر مالکیت ها روی آرایش شبکه های آبیاری و زهکشی

-        مدلسازی سازه های آبی در شبکه های آبیاری و زهکشی

  • · مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی

-        بهره گیری از تجارب ملی و بین المللی ساخت شبکه های فرعی

-        نقش مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اجرای شبکه های فرعی

-        ساده سازی در اجرای شبکه های فرعی

-        ماشین ها، تکنولوژی و بهره گیری از روش های نوین اجرایی در شبکه های فرعی

-        ارزیابی روش های EPC در اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی

  • · مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-        اتوماسیون در مدیریت و بهره برداری از شبکه ها

-        نرم افزارها و مدل های مختلف شبیه سازی در مدیریت شبکه ها و الگوی کشت بهینه

-        کاربرد GIS ، RS و فتواسکن هوایی در آبیاری و زهکشی

-        مهندسی ارزش

-        مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و چالش های حقوقی شبکه های آبیاری و زهکشی

-        روش های نوین آبیاری و استحصال آب

-        پدافند غیرعامل در مدیریت شبکه ها

-        نقش آب مجازی در مدیریت مصرف آب

  • · استفاده از آبهای نا متعارف و شورورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-        منابع پذیرنده زه آبها و چالش های پیش روی آن

-        شورورزی

-        روشها و تکنولوژی های نوین پالایش زه آب و پساب و استفاده از ان

-        آبشویی اراضی و اصلاح خاکها

-        نقش سیستمهای پایش کمی و کیفی آب و زه آب

تاریخ های مهم

تاریخ بر گزاری کنفرانس: 21 الی 23 اسفند ماه 1396

مهلت ثبت نام با مقاله در همایش : 15 بهمن ماه 1396

مهلت ثبت نام آزاد (بدون مقاله) در همایش : 1 اسفند ماه 1396

اعلام نتایج داوری مقالات: 20 بهمن ماه 1396

محل برگزاری: اهواز، گیت بوستان، هتل بوستان، سالن همایش های سازمان آب و برق خوزستان

اطلاعات تماس با دبیرخانه کنفرانس

تلفکس: 33331066-061

تلگرام : 09390881476

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

وبسایت: https://idnc.ir