kellar. kellar. ayeenname.

بررسی رفتار سازه‌ای دال‌های مجوف بادکنکی

سجاد صادقی، دانشجوی دکتری دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، sajad.sadeghi.dezaki@gmail.com حامد اسدالهی، مدیر دپارتمان سازه شرکت خانه سازی پارسمان سازه (کوبیاکس ایران)، h.asadollahi@khanesazi.com

چكيده:

به طور کلی افزایش طول دهانه‌ها برای ایجاد فضاهای بزرگتر موجب افزایش وزن سازه و در نتیجه ابعاد اجزای باربر سازه‌ای و هزینه‌های اجرایی می‌گردد. همچنین با توجه‌ به اینکه سقف‌ها بیشترین سهم را از وزن کلی سازه دارا می‌باشند، کاهش وزن سقف‌ها از اهمیت ویژه‌ای در سبک سازی سازه برخوردار است. در صد سال اخیر روش‌های متنوعی برای کاهش وزن سازه ارائه شده است، که می‌توان به سیستم‌ پیش‌تنیدگی و یا استفاده از مصالح با وزن مخصوص پایین در مکان‌هایی که اهمیت سازه‌ای ندارند، اشاره نمود. استفاده از سقف‌های مجوف از روش‌های ارزان و موثر کاهش وزن سازه می‌باشد. در این مقاله ویژگی‌های سازه‌ای، سیستم دال مجوف بادکنکی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین این دال از لحاظ اقتصادی با دال توپر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از دال مجوف بادکنکی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش مصالح مصرفی به خصوص بتن دارد

واژگان كليدي:دال‌ مجوف دو طرفه، کوبیاکس، دال مجوف بادکنکی

 مشاهده مقاله‌ي كامل