kellar. kellar. ayeenname.

بررسی عمق دفن بر رفتار لرزه ای خطوط مدفون انتقال گاز در برخورد با گسل نرمال

محسن اصلانی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد محسن اعتمادی، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مهران کوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چكيده:

آسیب‌پذیری لوله کشی‌ها به هنگام زلزله از چند جنبه حائز اهمیت است، اول آنکه برای مثال قطع جریان در شاه لوله‌های آب به‌واسطه شکستگی‌ها می‌تواند جان بازماندگان زلزله را به خطر بیاندازد. شکست و انفجار در لوله های گاز طبیعی می‌تواند باعث آتش‌سوزی‌های وسیع گردد. از طرفی کشور ما ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و قرارگیری بر روی کمربند زلزله در برابر زمین لرزه بسیار آسیب پذیر می باشد. شکست لوله های گاز و نفت و سایر حامل های انرژی موجب آتش سوزی و قطعی خوراک کارخانجات، پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی و . . . شده که خسارات بسیار اقتصادی به بار خواهد آورد. گسیختگی خطوط لوله نفت و گاز علاوه بر خسارات اقتصادی هنگفت، می تواند سلامت محیط زیست را نیز در معرض خطر قرار دهد. لذا در این تحقیق تصمیم بر آن است که یک سری از عوامل به صورت ثابت و عمق دفن متغیر در نظر گرفته شود و تأثیر عمق دفن متفاوت بر رفتار لرزه ای لوله های مدفون در برخورد با گسل نرمال بررسی گردد. و با مدل سازی این عوامل در نرم افزار المان محدود Abaqus مقایسه ها انجام گیرد. همچنین با توجه به استانداردAPI 5L از لوله های فولادی API 5L-X60 با قطر 48 اینچ استفاده می‌گردد. با توجه به این که در طول اجرای پروژه از عمق‌های دفن متفاوت استفاده می‌گردد تأثیر عمق های متفاوت بر ظرفیت پاسخ خط لوله در برخورد با گسل نرمال بررسی می شود

واژگان كليدي:زلزله، گسل نرمال، لوله مدفون، عمق دفن لوله

 مشاهده مقاله‌ي كامل