kellar. kellar. ayeenname.

معرفی مهاربندی جدید و مقایسه رفتاری آن با سایر مهاربندها

حمیدرضا خلج هدایتی، دانشجوی دکتری مهندسی عمران – زلزله دانشگاه سمنان، بخش تایید پلان موسسه رده بندی ایرانیان

چكيده:

بحث مقاوم سازی سازه¬ها بحثی کماکان جدید در مهندسی عمران می¬باشد که احتیاج به دانش فنی بالا و همچنین تکنولوژی بالا در طراحی و آشنایی با رفتار سازه دارد. استفاده از مهاربندهای فولادی چه در سازه¬های فولادی و چه در سازه¬های بتنی بحثی به نسبت عملی¬تر و اقتصادی¬تر نسبت به سایر روش¬ها در مقاوم¬سازی می¬باشد. سیستم‌های مهاربندی واگرا به علت امکان تعبیه بازشوهای مناسب در فواصل آزاد آن‌ها، به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. آئین‌نامه‌های معتبر بین المللی استفاده از این سیستم‌ها را به عنوان عناصر مقاوم جانبی مشروط به رعایت ضوابط ویژه ای کرده‌اند. در این مقاله سعی شده تا با معرفی مهاربندی جدید که از نظر معماری در قالب ساختمان نمایان می‌باشد و از نظر نوع ظاهر به مهاربندهای واگرا شبیه می‌باشد پرداخته شود و هم‌زمان رفنار این مهاربند با سایر مهاربندهای متداول مقایسه گردد. این نوع مهاربند به علت درگیر نبودن مستقیم با دیافراگم سقف و امکان اجرای بیرون از نمای ساختمان پتانسیل زیادی برای استقاده در کارهای مقاوم‌سازی دارد.

واژگان كليدي:مهاربندی قاب‌ها، تغییر مکان جانبی سازه، مقاوم سازی، سختی جانبی قاب

 مشاهده مقاله‌ي كامل