سومین کنفرانس ملی بتن و نهمین همایش روز بتن

آخرین شماره عمران و مقاوم سازی

نهمین همایش روز بتن و سومین کنفرانس ملی بتن ایران؛ بزرگداشت استاد مهدی قالیبافیان در تاریخ 17 مهر سال 1390 در شهر تهران برگزار گردیده است. در این همایش که به همت انجمن بتن ایران برگزار گردیده، تعداد 117 مقاله ارائه شده است. مقالات حاضر بواسطه مساعدت و همکاری صمیمانه انجمن بتن ایران در اختیار شما قرار گرفته است.


طبقه بندي مقالات
1- فهرست تمام مقالات