عنوان کنفرانس: کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۳۰ مهر ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری کنفرانس:  ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مکان برگزاری:  اهواز – دانشگاه شهید چمران اهواز

ایمیل:  icauconf98@gmail.com

وب سایت:   http://www.icauconf.ir/