عنوان کنفرانس: دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری

حوزه های تحت پوشش: مدیریت شهری , محیط زیست , اقتصاد , عمران , مهندسی آب , مهندسی زلزله , معماری , هنر.

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:  ۱ بهمن ماه ۹۸

اعلام نتایج داوری مقالات:  ۱۵ بهمن ماه ۹۸

آخرین مهلت ثبت نام:  ۳۰ بهمن ماه ۹۸

تاریخ برگزاری کنفرانس:  ۳۰ بهمن ماه ۹۸

مکان برگزاری:  تبریز – دانشگاه تبریز

ایمیل:     info@nccau.ir

وب سایت:   http://www.nccau.ir