عنوان کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال مقالات:  ۱۰ آبان ۱۳۹۸

اعلام نتایج داوری:  ۱۵ آبان ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری:  ۱۹ الی ۲۰ آبان ۱۳۹۸

مکان برگزاری:  تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

ایمیل:  cement@hsu.ac.ir

وب سایت:   http://cnf.hsu.ac.ir/